cellint

החברה מספקת מידע על מצב התנועה בכבישים בזמן אמת באמצעות ניטור מיקומם של כל הטלפונים הפעילים ברשת הסלולרית. הניטור מתבצע באמצעות קבלת מידע אנונימי על מיקום הרכב המצויד בסלולר, המגיע מהמרכזייה של ספקיות הסלולר (מידע זה מורכב מאותות שהנייד מחליף עם הרשת הסלולרית בזמן אמת). את הטכנולוגיה היחודית הזאת המחשנו בעמוד הבית ע”י אנימציה פשוטה המראה את הניטור של המכוניות בערים חכמות. עיצבנו ובנינו אתר עבור החברה .

אתר: http://cellint.com