חברת פיק-פלאסט

Pic Plast Ltd ישראל מפתחת, מייצרת ומשווקת SOLARIG® כיסויים ומבנים חקלאיים וגננות ברחבי העולם

האתגר

עיצוב מחדש ובנייה של שפה ויזואלית המותאמת להבטחת המותג, בדגש לסל המוצרים הרחב של החברה
www.pic-plast.com