orthospace

אורתוספייס הישראלית נמכרה לסטרייקר האמריקאית. אורתוספייס שפיתחה טכנולוגיה לטיפול בגידי כתף קרועים
הממוקמת בפארק בקיסריה , בנתה עם הסטודיו שלנו אתר אינטרנט, המציג את הטכנולוגיה היחידות והמבדלת אותה באופן ניכר.

אתר: https://orthospace.co.il/