itamar medical

איתמר מדיקל הינה חברה ציבורית, של ציוד רפואי. מוצר הדגל של החברה מאבחן הפרעות דום נשימה ללא אשפוז.
אנו מלווים את החברה בעיצוב ובניית האתר, תחזוקת האתר ,דפי נחיתה.

אתר: https://www.itamar-medical.com/

עיצבנו ובנינו מיני סייטי לאיתמר מדיקל תוך כדי שמירה על המיתוג הקיים: 

אתר: https://cardiosleepsolutions.com/