Meditrac-us-0

Meditrac-us

שם הלקוח: מדיטרק ארה"ב

www.meditrac-us.com

  • אתר חדש

תיאור הפרוייקט

מדיטרק הינה חברת ישראלית שהחליטה לעלות אתר ללקוחות קצה בכדי לשפר מכירות של מכשירים אוטופדיים יחודיים, פיתוח ויצור שלהם.

אנו בנינו אתר חדש יעודי למטרה זאת, אתר מכירתי המניעה לפעולה של גולשים פוטנצייאלים בשוק האמרקאי.