EladHealth-0

EladHealth

שם הלקוח: EladHealth

www.elad-solutions.com

  • עיצוב שפה ויזואלית
  • בניית אתר חדש
  • עיצוב לתערוכות

תיאור הפרוייקט

אלעד מערכות הינה חברת בת של אלעד גרופ. אלעד פיתחה מערכת בשם קמליון, המספקת למוסדות רפואיים לעבור מתיעוד ידני בדפים לתיעוד דיגיטלי ללא איבוד מידע, ניהול התהליכים בצורה מתועדת ובטוחה.
לקחנו את הרעיון  והמסר של תיעוד בצורה בטוחה, והשתמשנו ברופאים ואחים יושבים ונינוחים על מנת לשדר ביטחון המערכת.