A.n. Kaplan-0

A.n. Kaplan

שם הלקוח: א.נ. קפלן

www.ankaplan.com

  • עיצוב לוגו
  • מיתוג החברה
  • עיצוב משרדים
  • בניית אתר חדש רספונסיבי

תיאור הפרוייקט:

חברה המתמחה בתיכנון פרוייקטים חקלאיים בארץ ובעולם. בתחילת הדרך עיצבנו להם לוגו עם סמל של עלה בצבעים ירוקים, בידלנו ואפיינו את תחומי הפעילות שלהם לשלושה סוגים מובילים כאשר כל תחום מזוהה ע"י איקון יחודי שלו. הגדרת המיצוב של החברה הינהבהשראה ירוקהGrow Know How הגדרה המתארת במדוייק את פעילות החברה. עיצבנו את משרדי החברה ברוח המיתוג החדש, וישמנו את השפה הויזואלית החדשה באתר חדש בטכנולוגיית ווארדפרס בקוד רספונסיבי.